Ias

40 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने आईएएस (IAS)गोपालजी तिवारी भी आईएएस बने। देखे लिस्ट 

 

40  प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने आईएएस (IAS)गोपालजी तिवारी भी आईएएस बने। देखे लिस्ट

 

Name of Officers (S/Shri/Smt.)

1 Neshar Ahmad                                                                                                                                                                   2 Ravi Ranjan Mishra

3 Alok Trivedi

4 Sanjay Sinha

5. Manoj Jaiswal

6 Hari Kumar Keshari

7 Jagbandhu Mahtha

8 Bindeshwari Tatma

9 Indu Rani

10 Arun Walter Sanga

11 Dashrath Chandra Das

12 Suman Cathrine Kispotta

13 Balkishun Munda

14 Lalchand Dadel

15 Gayatri Kumari

16 Gopalji Tiwary

17 Shekhar Jamuar

18 Sanjay Kumar

19 Arvind Kumar

20 Raju Ranjan Roy

21 PAWAN  KUMAR

22 ANIL KUMAR

23 MANMOHAN  PRASAD

24 KUMUD  SAHAY

25 SASHI BHUSHAN MEHRA

26 PRADEEP TIGGA

27 PUNAM PRABHA PURTI

28 MANOHAR MARANDI

29 AMAR KRISHNA SATYJIT

30 GYNENDRA KUMAR

31  AJAY KUMAR SINGH

32 ABHAY NANDAN AMBASHTA

33 NAGENDRA KUMAR SINGH

34  NELSON EYON BAGE

35 SHASHI PRAKASH JHA

36 ANJANI KUMAR MISHRA

37 SANJAY BIHARI AMBHSTA

38  ANJALI KUMAR DUBEY

39 AMIT PRAKSH

40 ANIL KUMAR SINGH

 

 

020301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via